Klubregler

KLUBREGLER

For at sikre sikkerhed, drift og en velfungerende klub, er der nedfældet nogle regler for håndtering af forskellige situationer i klubben.

De aktuelle klubregler er nu (april 2022) samlet i regelbogen.


Tidligere var en del af reglerne lagt ind her på klubbens hjemmeside, mens andre kun var dokumenteret i bestyrelsesreferater, mails og lignende. 


Du finder regelbogen her: 

Regelbogen


Den indeholder blandt andet:

Regler for vinterroning

Regler for roning med gæster

Regler for uddeling af plads til private kajakker

Regler for elektronisk nøgle


Hvis du synes, at der mangler noget i regelbogen, kan du skrive til bestyrelsen på info@sonderborgkajakklub.dk.