Udvalg

UDVALG

Det er de frivillige ildsjæle, der driver klublivet. Sønderborg Kajakklub ville ikke fungere uden deres store engagement. Se her, hvem der er med i hvilke udvalg.

HAVKAJAKUDVALG

Udvikling af havkajakområdet i SKK, videreuddannelse af havkajakroere, uddannelse af havkajakinstruktører

Søren Callesen

Torben Als

Preben Hjorth

Udvalget kan kontaktes på mail:

havkajak@sonderborgkajakklub.dk

AKTIVITETSUDVALG

Arrangerer ringroning, klubture, aktivitetsaften og mange flere aktiviteter

Søren Callesen

Kirsten Besendahl

Helle Feddersen

Anne Marie Hovesen

Hanne Git Petersen

Hans Henrik Jessen

Ole Grønning


Udvalget kan kontaktes på mail:

aktivitet@sonderborgkajakklub.dk

BEGYNDERUDVALG

Planlægning og gennemførelse af begynderkurser i kajakroning

Lise Pedersen

Frank Terp

Abel Dukai

Per Holdam

Preben Hjorth

Udvalget kan kontaktes på mail:

begynder@sonderborgkajakklub.dk

MATERIELUDVALG

Vedligehold af klubbens kajakker og udstyr, tovholder for aktivitetsaftener

Peter Frimer
Erling Kjær

Ole Grønning

Torben Als

Jens Ulrik Kristensen

Hans Henrik Jessen

Kjeld Jacobsen

Kenn Sønder Jensen

Preben Fuglsang Møller


Udvalget kan kontaktes på mail:

materiel@sonderborgkajakklub.dk

KAPRONINGSUDVALG

Planlægning af deltagelse i udvalgte kajakløb i Danmark og udlandet

Kim Petersen

Claus Johansen

Abel Dukai

Udvalget kan kontaktes på mail:

kaproning@sonderborgkajakklub.dk

HANDICAPUDVALG

Planlægning og gennemførelse af klubbens ugentlige handicapløb

Kim Petersen

Claus Johansen

Hans Henrik Jessen

SPONSORUDVALG

Beskrivelse af projekter og ansøgning til fonde og virksomheder om sponsorater

Egon Krogh

Udvalget kan kontaktes på mail:

sponsor@sonderborgkajakklub.dk

TUR- / SPORTSKAJAKUDVALG

Udvikling af tur- og sportskajakområdet i SKK, videreuddannelse af turkajakroere, uddannelse af turkajakinstruktører

Jari Christensen

Helle Pankoke

Birgit J. Jørgensen

Tom Bergmann

Udvalget kan kontaktes på mail:

sportskajak@sonderborgkajakklub.dk