Kajakplads

SØNDERBORG KAJAKKLUB

KAJAKPLADS

Klubben råder over et begrænset antal pladser til private kajakker i bådhallen og i garagen. Pladserne fordeles ud fra principper om flest roede kilometer. Her følger de præcise detaljer.

Fordeling af pladser til private kajakker

Klubben råder over et antal pladser til private kajakker. Pladserne er forbeholdt de medlemmer der ror mest.

Pladserne i bådhallen er alle forbeholdt klubbens kajakker. I det omfang der er ledige pladser, kan der tildeles midlertidige pladser til private kajakker i bådhallen. Faste pladser til private kajakker er i garagen. Det koster 500 kroner pr. år at leje en bådplads. Opkræves dog ikke p.t.


Ifølge vedtægterne skal man være fuldt medlem for at opbevare sin kajak i klubben. Bestyrelsen fordeler faste som midlertidige pladser én gang om året. Tildelingen gælder fra standerhejsning til standerhejsning. Der kan kun tildeles én fast kajakplads.

Materialeforvalteren marker de faste/midlertidige pladser med navn og medlemsnummer.


For at få en fast plads skal man være aktivt medlem og have været medlem i mindst et år (og have roet mere end 300 km i det forgangne år). Der ansøges til materialeforvalteren senest 14 dage efter generalforsamlingen.


Man beholder sin faste plads efter følgende regler. At man enten har:

  • Roet mindst 600 km i det forgangne år i den kajak som har den faste plads, eller
  • Roet mindst 600 km som gennemsnit i de forgangne to år, eller
  • Roet mindst 600 km som gennemsnit i de forgangne tre år.

Er en af ovennævnte regler opfyldt, kan man ikke miste pladsen når et andet medlem ansøger om en fast plads.


Hvis der ikke er pladser til alle som ønsker en fast plads, er det den/de mest aktive roere (flest roede km) der får en fast plads. Er der behov for tildeling af faste pladser er det det/de medlemmer der har roet færrest km året før, og som ikke opfylder ovennævnte regler, der skal fjerne kajakken. Ved lige km tal er det medlemmet med det højeste medlemsnummer der skal fjerne kajakken.

I det omfang der er ledige pladser i bådhallen kan der her tildeles midlertidige pladser. Tildelingen af midlertidige pladser foretages efter samme regler som for faste pladser.

Er der efter denne tildeling af midlertidige pladser forsat ledige pladser, fordeles pladser til medlemmer med flest roede km i den forgangne sæson.


Alle midlertidige pladser gælder frem til førstkommende standerhejsning. Er der behov for pladsen er det det/de medlemmer med færrest roede km året før, der skal fjerne kajakken.


Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere for disse regler. En eventuel dispensation gælder for et år af gangen fra standerhejsning til standerhejsning.


Alle kajakker skal være mærket med navn, så man kan se hvem de tilhører.

Klubben har ingen forsikring som dækker tab eller skader på opbevarede kajakker.


Copyright @ All Rights Reserved