Gæsteroer

SØNDERBORG KAJAKKLUB

Gæster fra andre klubber

Gæster du Sønderborg eller Als…


… har du som medlem af en klub i Dansk Kano- og Kajak Forbund (DKF) mulighed for at benytte vores faciliteter i vores klub. Du skal henvende dig til et medlem af bestyrelsen.

 

Her vil du få alle de oplysninger du har brug for.

 

Der er mulighed for at:

 

  • Få udleveret gæstenøgle – for at få adgang til køkken, toilet og bad
  • Slå telt op på vores græsplæne
  • Benytte vores grill
  • Eventuelt låne kajak og pagaj
  • Få en snak med vores roere

Uøvede gæster med klubmedlem

Regler for roning med uøvede gæster - for din egen skyld!

Som medlem af SKK må du gerne ro en tur med én uøvet gæst. Du skal rette dig efter følgende retningslinjer: 


Generelt:

Du må kun gøre det, når vandet er varmt (i perioden 1/5 - 1/10).

Du skal selv være øvet, dvs. du skal have roet mindst 300 km.

I skal begge være iført svømmeveste.

Den uøvede gæst skal ro i en kajak mærket grøn. Hvis I planlægger en tur på land, skal I begge ro i gamle grønt mærkede kajakker.

Du skal instruere gæsten i korrekt behandling af kajakkerne, f. eks:

  • at kajakken kun må tømmes for vand af en person, der ved, hvordan man gør
  • hvordan han/hun skal forholde sig ved kæntring
  • at kajakken er lavet af tynd glasfiber og skrøbelig. Den må ikke slæbes over bunden, men skal behandles med omhu


Du må kun ro med den uøvede på Alssiden af Alssund fra klubben og nord på


Delvis øvede gæster:

Hvis gæsten er friroet i en klub under DKF, skal han/hun følge samme regler, som hvis vedkommende var medlem af SKK.

Ved gæster, der har roet i kajak før, men ikke er friroet i en klub under DKF, er det en enkeltsagsvurdering og skal vendes med bestyrelsen inden roning. Man kan dog altid holde sig til reglerne for en uøvet gæst.


Uddannede instruktører i SKK og personer i SKK, der har været hjælpere ved begynderkurser i mange år, må selv vurdere, hvad der er forsvarligt.

Copyright @ All Rights Reserved