Gæsteroer

SØNDERBORG KAJAKKLUB

GÆSTEROER

Som medlem af SKK må du gerne ro en tur med én uøvet gæst.

Der gælder følgende retningslinjer for roning med gæster.

Regler for roning med gæster - for din egen skyld!

Som medlem af SKK må du gerne ro en tur med én uøvet gæst.

Der gælder følgende retningslinjer for roning med gæster.


Generelt:

Du må kun gøre det, når vandet er varmt (i perioden 1/5 - 1/10).

Du skal selv være øvet, dvs. du skal have roet mindst 300 km.

I skal begge være iført svømmeveste.


Uøvede gæster:

Den uøvede gæst skal ro i en kajak mærket grøn, hvis I planlægger en tur på land, skal I begge ro i gamle grønt mærkede kajakker.

Du skal instruere gæsten i korrekt behandling af kajakkerne, f. eks:

  • at kajakken kun må tømmes for vand, af en der ved hvordan
  • hvordan han/hun skal forholde sig ved kæntring
  • at kajakken er lavet af tynd glasfiber og skrøbelig. Så den må ikke slæbes over bunden, behandles med omhu


Øvede gæster:

Hvis gæsten er friroet i en klub under DKF, skal han/hun følge samme regler, som hvis vedkommende var medlem af SKK.

Ved gæster, der ikke er friroet i en klub under DKF er det en enkeltsagsvurdering og skal vendes med bestyrelsen inden roning, medmindre man holder sig som minimum til reglerne for en uøvet gæst.


Uddannede instruktører i SKK og personer i SKK, der har været hjælpere ved begynderkurser i mange år, må selv vurdere, hvad der er forsvarligt.


Copyright @ All Rights Reserved