Bestyrelse

SØNDERBORG KAJAKKLUB

BESTYRELSE

SKK ledes og styres af en bestyrelse valgt af medlemmerne ved den årlige generalforsamling. Bestyrelsen kan samlet kontaktes på mail til info@sonderborgkajakklub.dk.

Har du en henvendelse til et specifikt område, kan du nedenfor se, hvem der er ansvarlig for hvilket område.


Bestyrelsen pr. 1. marts 2019 sammensættes af:

ERLING IVANHOE KJÆR

Næstformand

Materialeudvalg


20323732


materiel@sonderborgkajakklub.dk

HANNE LORENZEN

Kasserer

Aktivitetsudvalg


21296319


kasserer@sonderborgkajakklub.dk

KIM PETERSEN

Formand

Kaproningsudvalg


23414119


formand@sonderborgkajakklub.dk

CLAUS ANKERSTJERNE

Suppleant

Aktivitetsudvalg


30605006


    aktivitet@sonderborgkajakklub.dk

HOLGER JACOBSEN

Husforvalter30749747


husforvalter@sonderborgkajakklub.dk

Camera-icon

GEORG NISSEN

Sekretær

Sponsorudvalg


29495152


sekretaer@sonderborgkajakklub.dk

sponsor@sonderborgkajakklub.dk

LINDA BANG JACOBSEN

Begynderudvalg


21343012


begynder@sonderborgkajakklub.dk

PREBEN ASKBJØRN HJORTH

Havkajakudvalg


28491847


havkajak@sonderborgkajakklub.dk

Copyright @ All Rights Reserved