Bestyrelse

SØNDERBORG KAJAKKLUB

BESTYRELSE

SKK ledes og styres af en bestyrelse valgt af medlemmerne ved den årlige generalforsamling. Bestyrelsen kan samlet kontaktes på mail til info@sonderborgkajakklub.dk.

Har du en henvendelse til et specifikt område, kan du nedenfor se, hvem der er ansvarlig for hvilket område.


Bestyrelsen pr. 1. marts 2020 sammensættes af:

Kim Petersen

Formand

Kaproningsudvalg

Aktivitetsudvalg
Handicapudvalg


23414119

formand@sonderborgkajakklub.dk

Georg Nissen

Næstformand
Sekretær

Sponsorudvalg


29495152

sekretaer@sonderborgkajakklub.dk

sponsor@sonderborgkajakklub.dk

Charlotte Stolzenberg

Kasserer

kasserer@sonderborgkajakklub.dk

Helle Pankoke

Tur- / Sportskajakudvalg
sportskajak@sonderborgkajakklub.dk

HOLGER JACOBSEN

Husforvalter

Materieludvalg

30749747

husforvalter@sonderborgkajakklub.dk

Grete R. Jepsen

Aktivitetsudvalg
aktivitet@sonderborgkajakklub.dk

Karen Ravn

Uddannelsesudvalg
uddannelse@sonderborgkajakklub.dk

Vakant

Suppleant
Uddannelsesudvalg
Havkajakudvalghavkajak@sonderborgkajakklub.dk

Copyright @ All Rights Reserved