Vinterroning

VINTERRONING

Sæsonen i SKK er delt op i to – Sommerhalvåret og Vinterhalvåret.

Sommerhalvåret varer fra standerhejsning til standerstrygning. Vinterhalvåret varer fra standerstrygning til standerhejsning.

For at ro mellem standerstrygning og standerhejsning, altså i vinterhalvåret, gælder særlige sikkerhedsbestemmelser som skal overholdes.

For at ro ud i vinterhalvåret, skal nedenstående regler læses, forstås og underskrives på listen der hænger på tavlen i klubben. Derudover skal man være bekendt med klubbens generelle sikkerhedsregler.

Vinterroningsregler for Tur- og Kapkajakker

Vi vil fra bestyrelsens side gerne give et par informationer om vinterroning til alle jer, der har roet så mange kilometer, at I må ro om vinteren, enten alene eller sammen med andre. Der er fra bestyrelsens side følgende krav i forbindelse med vinterroning:   

Reglerne for vinterroning i tur- og kapkajak er: 


Hvis man én gang har roet mere end 600km indenfor samme sæson, må man ro alene om vinteren


Hvis man har roet mellem 300km og 600km indenfor samme sæson

må man ikke ro alene

kun ro i en bred turkajak som Coastliner e.l.

kun ro i Alssund

må man ikke krydse Alssund


Alle, uden undtagelse, skal bære redningsvest i perioden fra 1.oktober til og med 30.april. Obs – Dette er ikke samme datoer som skift mellem sommer- og vintersæsonen.


Ro max. 100m fra land. Tager du på tur, hvor afstanden til land bliver mere end 100m, skal man have EPP3-bevis og være iført tørdragt.


Skal du krydse Alssund, gennemfør krydset mellem klubben og AlssundbroenVinterroningsregler for Havkajakker

Afsnit om vinterroningsregler taget fra Sikkerhedsbestemmelser for Havkajak


Vinterroningstilladelse opnås ved én gang inden for samme sæson at have roet over 600 km.


Bestemmelser for roning i Lokalt beskyttet farvand (Område 1)

Alle med vinterroningstilladelse må ro i lokalt beskyttet farvand (område 1), men man ror indenfor 100 meter fra kysten. Der må dog krydses inden for område 1, hvis det findes hensigtsmæssigt.

To eller flere roere kan ro sammen om vinteren, hvis de hver især har roet mindst 300 km inden for samme sæson, men kun i lokalt beskyttet farvand (område 1) og udelukkende på Als-siden.


Bestemmelser for roning i Andet lokalt kystnært farvand (Område 2)

Alle med vinterroningstilladelse, der ønsker at ro i dette område, skal have demonstreret en egenredning på max 4 minutter for en instruktør indenfor det seneste år.

Man ror indenfor 100 meter fra kysten.


Bestemmelser for roning i Åbent vand (Område 3)

Roere med EPP3 eller DGI2 kan ro i område 3, hvis de er iført tørdragt eller våddragt og rojakke, og de har demonstreret selvredning på max 4 minutter for en af klubbens instruktører inden for det seneste år.


Anbefaling for roning om vinteren i havkajak

Roeren skal nøje vurdere vejret inklusive vejrudsigten, herunder specielt strøm, vind og bølger.

Roeren skal erkende, i forhold til det aktuelle vejr, om han/ hun kan lave en sikker selvredning.

Ro helst sammen med andre.

Husk tilstrækkelig pålædning (rohandsker, hue, rojakke m.m) Medbring en pose med tørt tøj.

Ror man i mørke bør det være kystnært (så man kan gå i land).God takt og tone på vandet om vinteren:

Ro aldrig længere ud, end at du altid kan redde dig selv og kajakken i land. Husk at allerede vandtemperaturer på 10grader kan give kuldechok.

I koldt vand reduceres dine kræfter hurtigt

Ro efter forhold og evner, hvilket normalt vil sige i en båd, der er lidt mere stabil end din ”sommerbåd”

Ro ikke alene

Hav en pose tørt tøj med

Ro ikke ud, hvis du er usikker på, om du kan klare dagens vind og vejr

Ro ikke ud, hvis du føler dig sløj

Husk tilstrækkelig påklædning (rohandsker, hue, rojakke, mv.)

Deltag i klubbens ”Kold Dukkert” arrangementer

Vi opfordrer til, at du fortrinsvis ror nordpå fra klubben på Alssiden.

Vi gør dig opmærksom på, at du ror på eget ansvar. Hvis uheldet er ude, er det imidlertid ikke kun dig selv, det går ud over. Kommer andre roere forbi en kæntret vinterroer midt ude i Alssund, har de pligt til at hjælpe. Men hvor langt er det lige, man kan/skal/vil gå uden selv at komme i fare? Et meget ubehageligt dilemma at sætte andre i.

Uheldig omtale i pressen og klubbens ry er ofte også en bivirkning, ikke kun for dig selv men for hele klubben.

Pas derfor på dig selv, når du ror om vintere – ikke kun for din egen skyld, ,en for hele klubbens skyld.


Alle som opfylder kravet til vinterroning og som ønsker at ro i vinterhalvåret, kvitterer i starten af vinterhalvåret med deres underskrift på listen, der hænger på tavlen i klubben.